Ekologické poľnohospodárstvo

První seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství : ČTPEZ

V těchto dnech vychází historicky první seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního a pšenice jarní pro pěstování v režimu ekologického zemědělství (EZ) v České republice. Hodnocení odrůd bylo provedeno na základě výsledků zkoušek realizovaných v letech 2015 až 2017 podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), do nichž byly doplněny znaky […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Zemědělci: Pro zdravé farmy, lidi a planetu : ČTPEZ

Společná zemědělská politika, která vznikla v roce 1962 a je jednou z nejstarších politik Evropské unie, je kritizována za setrvalou orientaci na ekonomické cíle a nedostatečné začlenění environmentálních zájmů včetně pobídek na poskytování veřejných statků. To ji oslabuje v řešení nových výzev, jako jsou zajištění kvality a bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí včetně změny klimatu […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Komentář k návrhu koncepce IFOAM EU k nové podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020 : ČTPEZ

Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL (Švýcarsko) vypracoval komentář k návrhu koncepce IFOAM EU k nové podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Zabývá se v něm vyhodnocením stávající odborné literatury týkající se účinnosti současné SZP pro poskytování veřejných statků v oblasti potravin a zemědělství s kritickým zaměřením na metodologii a nejdůležitější výzkumné otázky vyplývající […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Směrem k novému modelu plateb za veřejné statky pro odměňování zemědělců v rámci SZP po roce 2020 : ČTPEZ

Společná zemědělská politika, která vznikla v roce 1962 a je jednou z nejstarších politik Evropské unie, je kritizována za setrvalou orientaci na ekonomické cíle a nedostatečné začlenění environmentálních zájmů včetně pobídek na poskytování veřejných statků. Od roku 2017 probíhají veřejné konzultace o její podobě po roce 2020. IFOAM EU představuje koncept nového modelu plateb v […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Biosummit 2018 ZRUŠEN ! : ČTPEZ

Biosummit, který se měl konat ve dnech 30.-31. ledna 2017 v Praze byl bez náhrady zrušen. Vážení přátelé, s lítostí vám musím oznámit, že Biosummit, který se měl konat ve dnech 30.-31. ledna 2017 v Praze byl bez náhrady zrušen. Stalo se tak z důvodu výpovědi finanční podpory akce hlavním sponzorem pořádající agentuře Felicius. V […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Agrobázi: V Česku ubývá osevních ploch i pestrost plodin: zcela opačně jde ekologické zemědělství : ČTPEZ

Zemědělství jde cestou intenzifikace a zvyšování hektarových výnosů. V ČR na téměř 2/3 osevní plochy pěstujeme pšenici, ječmen a řepku. V západní Evropě se přitom produkční potenciál intenzivního zemědělství pomalu vyčerpává. Ekologické zemědělství jde zcela opačným směrem – skladba plodin je mnohem pestřejší, plochy orné půdy rostou a je považováno za jeden z pilířů udržitelného […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Pozvánka na Biosummit 2018 : ČTPEZ

Srdečně Vás zveme na další ročník mezinárodní konference o ekologickém zemědělství Biosummit 2018, která se koná 30. – 31. ledna 2018 ve Francouzském institutu v Praze. Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství bude mít jako téma tentokrát – Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál. Cílem konference je zpřístupnit odborné i široké veřejnosti nové poznatky […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Infoservis z IFOAM: listopad 2017 : ČTPEZ

Přinášíme podzimní aktuality z IFOAM: Vyjednávání o novém nařízení o EZ se chýlí ke konci – k jakému?; všechny výzkumné výzvy EU na jediném portálu; Pacifické ostrovy se stoupajícímu oceánu brání mj. konverzí do EZ a další… – Nejdéle projednávaný návrh nařízení Evropské Komise o ekologické produkci se přiblížil závěrečnému dějství. Minulý týden byl schválen […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Zemědělci: Dosáhne česká bioprodukce na privátní nadstandardy? : ČTPEZ

Po úspěšném odbytování biomléka certifikovaného ve standardu německého ekozemědělského svazu GÄA Ökologischer Landbau e.V. bude brzy možné vyvážet do Německa také takto certifikované obilniny a krmné plodiny. Za plnění podmínek nad rámec evropských předpisů se ekozemědělcům nabízí lepší finanční zhodnocení i větší jistota odbytu. S certifikací dle privátních ekozemědělských směrnic se nejčastěji setkáme v evropských […]