Ekologické poľnohospodárstvo

Infoservis z IFOAM (04/2018) : ČTPEZ

Nové evropské nařízení o EZ na dohled; rady jak se v EZ vyvarovat GMO; soutěž o nejlepší politiku podporující rozvoj agroekologie a oslava patnáctin IFOAM EU… To je dubnový Infoservis z IFOAM. 1) Znění připravovaného Evropského nařízení o ekologické produkci se zdá být definitivní. Pokud jej 19.4. schválí poslanci Evropského Parlamentu a na své červnové […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Pozvánka na seminář: Bio v Karlovarském kraji : ČTPEZ

Zjistěte víc o ekologickém zemědělství a biopotravinách ve vašem kraji. V současné době přibývá lidí se zájmem o místní potraviny. Nákupem regionálních potravin je dnes možné podpořit lokální ekonomiku, v případě biopotravin navíc tento trend napomáhá také k údržbě tradiční zemědělské krajiny, snižuje znečištění vodních zdrojů průmyslovými hnojivy a přispívá k dlouhodobé půdní úrodnosti. Naším […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Tisková zpráva: Blok přednášek o biopotravinách a EZ na Bio stylu : ČTPEZ

Praha, 28. března 2018; V sobotu 24. března proběhl na Bio stylu v rámci Festivalu Evolution tradiční odborný blok přednášek věnující se aktuálním tématům ze světa biopotravin a ekologického zemědělství. Přednáškový blok letos již podruhé pořádala nevládní organizace PRO-BIO LIGA, která informuje a inspiruje o světu biopotravin pod hlavičkou lovime.bio. Zdroj

Ekologické poľnohospodárstvo

Infoservis z IFOAM 3/2018 : ČTPEZ

Formování nového unijního rozpočtu post 2020; pozvánka na konferenci k podobě budoucího EU grantového schématu zemědělského výzkumu; zapojte se do ovlivňování unijní zemědělské politiky a IFOAM – Organics International má nového generálního ředitele. To je březnový Infoservis z IFOAM. 1) V současné chvíli probíhají na úrovní nejvyšších představitelů členských států EU jednání o podobě unijního […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Agrobázi: Společná zemědělská politika po roce 2020 – koncepce IFOAM EU : ČTPEZ

Společná zemědělská politika, která vznikla v roce 1962, je jednou z nejstarších politik Evropské unie. Přesto, nebo právě proto, bývá častým terčem kritiky. Novou koncepci SZP po roce 2020 přinesl IFOAM EU. Snahou je navrhnout nový model plateb, který by posílil environmentální, sociální a ekonomickou výkonnost zemědělsko-potravinářského sektoru a začlenil hledisko udržitelnosti mezi priority SZP. […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Zemědělci: Nové techniky šlechtění u Evropského soudního dvora : ČTPEZ

Na nové metody genetického inženýrství by se nemusela vztahovat přísná pravidla posuzování jako na organismy vzniklé transgenozí. Zcela mimo zájem médií proběhla v lednu letošního roku ostrá diskuze nad legislativním zařazením nových šlechtitelských technik. Důvodem bylo zveřejnění posudku generálního advokáta Evropského soudního dvora, podle něhož by organismy získané novými metodami jako je CRISPR či […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství : ČTPEZ

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství ve spolupráci s Bioinstitutem o.p.s. vydává publikaci Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství. Zájemcům o faremní zpracování přispěje k lepší orientaci v relevantních právních předpisech, technologických požadavcích na skladování, vlastní výrobu a zpracování, balení a značení a samozřejmě informuje i o pravidlech certifikace a označování biovýrobků. Pasáže […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Zemědělci: Pro efektivnější zemědělskou politiku : ČTPEZ

Do popředí veřejných debat o budoucnosti společné zemědělské politiky (SZP) se ve větší míře dostává i faktor udržitelnosti. Na pozadí této situace Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství Evropské unie (IFOAM EU) a další zájmové organizace předložily alternativní koncepce, jak zefektivnit platby SZP při poskytování veřejných statků. Komentář ke koncepci IFOAM EU, který zpracoval Výzkumný ústav […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Seminář o ekologickém zemědělství : ČTPEZ

Ve spolupráci s Ústavem aplikované a krajinné ekologie MENDELU v Brně pořádáme seminář pro zájemce o ekologické zemědělství, ekologické zemědělce, studenty a poradce ekologického zemědělství. Seminář se uskuteční v pondělí 26. 2. 2018 od 9:30 v zasedací místnosti Ústavu aplikované a krajinné ekologie, budova Q, 3p., Zemědělská 1, Brno.       Témata semináře: 1. […]

Ekologické poľnohospodárstvo

Vyšlo v Zemědělci: Zkoušení odrůd pro ekologické zemědělství : ČTPEZ

V roce 2017 proběhl již třetí rok zkoušek pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství. Jejich cílem je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Ve sklizňovém roce 2017 byly založeny pokusy s pšenicí setou […]