Developeri nad Kamenným morom

V roku 2007 zverejnil developer Acquisition Management, s.r.o. svoj plán vystavať 44 rekreačných domov na území pod Kamenným morom vo Vyhniach, v tesnej blízkosti CHKO.(Neskôr sa plán zmenil na 33) Stavby však pripomínali skôr luxusné domy zbohatlíkov ako chatky určené k rekreácii .Nečudo , že developerov zámer vyvolal pobúrenie u miestnych občanov, milovníkov prírody, turistov i mnohých návštevníkov obce. http://www.kamennemore.sk/

MapaMiestni aktivisti teda zorganizovali stretnutie občanov (cca 120), ktorým sa prostredníctvom prezentácie o dôležitosti a význame našej prírodnej rezervácie predstavila a začala kampaň proti výstavbe chát pod Kamenným morom. Lúka je odjakživa s rezerváciou Kamenné more spätá a občania si ju už bez nej ani nevedia predstaviť. Slúži ako vstupná brána pre turistov mieriacich na vrch Kamenné more, miestnym na príjemný relax s nádherným výhľadom na široké okolie, hubárom na zbieranie rôznych druhov húb a v neposlednom rade je miestom kde žije a vyskytuje sa niekoľko druhov živočíchov. Lokalita ako súčasť exteriéru Prírodnej rezervácie a európsky významného chráneného územia NATURA 2000 (Klokoč SKUEV 0264) http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0264.jpg  je jeho ojedinelým a jedinečným biotopom, na ktorom sa vegetujú chránené druhy rastlín a je domovom chránených zvierat. (druhy hmyzu, netopiere a pod.).

Keďže bol za posledné roky zaznamenaný rapídny pokles výmery biotopu tohto druhu, Európska únia má v úmysle, výmery biotopu

(Nížinné a podhorské kosné lúky), navrhovaných územiach rozširovať a nie túto plochu zmenšovať.

Lokalita s jej parcelami, bola pôvodne územným plánom určená na voľnú rekreáciu obyvateľstva. Je známa ako „Kamenné more“ vo svojej terajšej scenérii a krajným rázom je dôležitým symbolom obce a znakom občianstva a tradície.

Súčasťou kampane bola petícia proti výstavbe, ktorú podpísalo 1350 občanov, čím vyjadrili absolútny nesúhlas so zámerom developera. V Septembri 2010 na verejnom prerokovaní bolo napísané vyjadrenie v zmysle , že občania sú proti výstavbe. O týždeň neskôr boli o tomto nesúhlasnom vyjadrení  informovaní poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na verejnom pripomienkovaní bola odovzdaná námietka v mene všetkých nespokojných občanov, ktorá bola neskôr zamietnutá. Po rokoch ticha o tejto veci sme sa žiaľ len nedávno dozvedeli, že bola v septembri na OÚ Vyhne zaslaná žiadosť o predĺženie povolenia na stavbu a 18teho novembra sa na obecnej tabuli  objavilo rozhodnutie, kde OÚ SCHVAĽUJE PREDĹŽENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA DO 31.12.2013 !

Projekt inžinierske siete Vyhne SEVER považujeme za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov, teda môže mať vplyv na územie európskeho významu Klokoč SKUEV 0264, ako aj na ostatné chránené územia, ktorých sa navrhovaná činnosť v k. ú. Vyhne dotýka. Nielen vedcom, ale aj verejnosti začína byť dnes už jasné, že biologický život predstavuje zložitý a vzájomne prepojený ekosystém. Závislý na neživých ako aj živých komponentoch prostredia. Narušenie ktorejkoľvek z jeho súčastí a väzieb nad únosnú mieru, má negatívne následky pre ekologickú stabilitu krajiny i pre všetkých jej obyvateľov – mikroorganizmy, rastliny, huby, živočíchy a aj ľudí.

Pred viac ako mesiacom starosta obce dostal vo fóre na webovej stránke vyhne.sk od obyvateľa obce otázku ako pokračuje projekt „Inžinierske siete“ SEVER, aký ma on názor na výstavbu a či berie na vedomie vôľu stoviek občanov obce , ktorí s výstavbou nesúhlasia. Samozrejme odpoveď do dnes arogantne ignoruje! Prečo? Pretože sa bál ľuďom povedať pravdu v akom štádiu je projekt a že ho dokonca podporí! V rozhodnutí o predĺžení stavebného povolenia tiež uvádza, že stavebný úrad prerokoval návrh a posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom , na základe ktorých žiadosti vyhovel. Máme však informácie,  že s poslancami žiadne rokovanie o predĺžení neprebehlo. s kým teda starosta rokoval a posudzoval tieto dôvody? sám so sebou? so svojou sekretárkou? So zamestnancami Obecného podniku(OBNIK)? S rodinou? Alebo so svojím psom? S poslancami a občanmi určite NIE !Teda ako vidíme naši zvolení zástupcovia (v podstate ako vždy)rozhodujú svojvôlne. Vôľa občanov zakázať stavbu a ponechať lúku pod Kamenným morom v pôvodnom stave je neprekvapujúco  ignorovaná.. Starosta nám chcel zrejme ukázať názorný príklad „našej“ Demokracie, kde sa na rozhodovaní o verejných veciach ako vždy obyčajní ľudia prakticky nemajú právo podieľať. Na odvolanie je 15 (dúfajme, že pracovných) dní. Je tu teda zrejme posledná z možností (do piatku 9.12.2012)kedy občania môžu odovzdávať a posielať svoje odvolávania. Hoci sme si po predošlých pokusoch vedomí, že cestou byrokracie a právom len ťažko niečo získame, chceli by sme vyzvať občanov aby túto možnosť využili, poslali svoje odvolanie.

Za dlhoročných návštevníkov obce Vyhne

Ing. Katarína Beňová

Pridaj komentár