Európa recykluje 31 % plastového odpadu, z neho najviac obalyMiera recyklácie plastových obalov v obchode a priemysle za dva roky mierne stúpla, zatiaľ čo pri domácnostiach sa nezmenila a ostáva na úrovni 38 %.

(RSS generated with FetchRss)Zdroj

Pridaj komentár