Kovboji a astronauti

Aký je len rozdiel medzi životom kovboja a astronauta!

Napr. kovboji amerického západu žili vo svete riedko osídlených priestorov so zdanlivo nevyčerpateľnými zdrojmi. Až na prítomnosť domorodých obyvateľov, ktorí si mysleli, že majú právo na zem, všetko sa mohlo ľubovoľne brať, použiť a potom zahodiť, pretože zem to absorbovala a vietor rozmetal. Možnosti tých, ktorí chceli pracovať, sa zdali bezhraničné a každého, kto sa domnieval, že zisk jedného musí niekomu inému priniesť stratu, označili za krátkozrakého a bez fantázie. Treba nechať, aby všetci súťažili medzi sebou v získavaní bohatstva v očakávaní, že prospech jednotlivcov bude nakoniec prospechom aj pre spoločnosť.

Astronauti žijú na kozmickej lodi, ktorá sa ženie vesmírom s ľudskou posádkou a s drahocennými a obmedzenými zdrojmi na palube. Všetko musí byť udržiavané v rovnováhe, všetko musí byť recyklované, nesmie vznikať odpad. Miera blahobytu nie je to, ako rýchlo dokáže posádka spotrebovať svoje obmedzené zdroje, ale skôr akí sú členovia posádky efektívni pri uchovávaní svojho fyzického a mentálneho zdravia, spoločných zásob a systému udržiavajúceho život, od ktorého sú všetci závislí. Čo raz zahodia, to už je naveky neprípustné. Čo sa zhromažďuje bez recyklácie, znečisťuje ich životný priestor. Členovia posádky fungujú ako tím v záujme celku. Nikomu ani len na um nepríde konzum, ktorý by nebol nevyhnutný, a v situácii keď by základné potreby všetkých členov neboli uspokojené a sami nemali dostatočné zásoby pre budúcnosť.

Moderné spoločnosti hospodária kovbojským spôsobom na kozmickej lodi, ktorá je naším svetom.

Zdroj: David C. Korten – Keď korporácie vládnu svetu

Pridaj komentár