Reklama

Keď reklama nehovorí pravdu, tak aspoň klame

Pokúsme sa si na chvíľu odmyslieť jednotlivé reklamné slogany a apely a uvažujme o reklame ako celku: aká reč v nej prevažuje. Základný tón je imperatívny. Kúpte si X! Často sa tiež hovorí aj o implikácii (ak…,tak….) naviac ešte vypovedajúcich o budúcnosti: Ak si kúpite X, budete šťastný. Kladú sa sugestívne otázky: Chcete jazdiť bezpečnejšie? […]

Reklama

Klame reklama?

Dá sa namietnuť, že je to je nesprávne položená otázka: klamať predsa môže tá alebo oná reklama, ale nie všetky naraz. Znie to logicky, viacmenej otázka je zámerne položená takto obecne. Ide v nej totiž o to, či reklama nie je niečím, čo nás klame neustále a ani inak nemôže, lebo klamanie je jej podstatou. […]