Mesto Prešov reaguje na „klimatické“ vyhlásenie Slovenského ochranárskeho snemu


V decembri 2017 Slovenský ochranársky snem zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom vyhlásenie k téme Parížskej dohody o zmene klímy. Text celého vyhlásenia aj s prílohami čítajte TU. Súčasťou vyhlásenia je aj výzva – citujeme:

Signatári a signatárky vyhlásenia sa pýtajú najvyšších ústavných činiteľov a ich prostredníctvom aj ministrov a poslancov parlamentu, čo konkrétne pre prevenciu a zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v posledných dvoch rokoch urobili? Aké legislatívne zmeny v tejto sfére iniciovali a presadili? Koľko prostriedkov na tento účel vyčlenili a ako sa tieto prostriedky využili? Či a ako plánujú používať v tejto veci ekonomické nástroje a disponibilné zdroje (vrátane EÚ fondov) v horizonte najbližších dvoch rokov? Spolu 14 otázok…

Postupne zverejňujeme odpovede všetkých, ktorí nám svoje stanovisko a odpovede zaslali.

V prílohe prikladáme odpoveď Mesta Prešov z 26. 1. 2018.Zdroj

Pridaj komentár