Poznáte vtáčie spevy?

Naučte sa rozoznať najznámejšie spevy vtákov, ktoré je možné počuť na väčšine územia Slovenska a Európy. V súčasnosti poznáme okolo 10 tisíc žijúcich druhov vtákov a keď sa naučíte rozoznať aspoň 20 (0,2 %), tak to bude aspoň aký taký úspech.

1. Vrabec domový (Passer domesticus), Sýkorka veľká (Parus major), Drozd čierny (Turdus merula), Sýkorka belasá (Parus caerulus), Pinka obyčajná (Fringilla coelebs), Hýl lesný (Pyrrhula pyrrhula), Sojka obyčajná (Garrulus glandarius),

2. Kavka tmavá (Corvus monedula), Červienka obyčajná (Erithacus rubecula), Brhlík obyčajný (Sitta europaea), Stehlík zelený (Carduelis chloris), Ďateľ veľký (Dendrocopos major), Drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), Drozd plavý (Turdus philomelos),

3. Kôrovník krátkoprstý (Certia brachydactyla), Ladniak Kramerov (Psittacula krameri), Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), Oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), Pinka severská (Fringilla montifringilla), Králiček zlatohlavý (Regulus regulus),

4.Vrana túlavá západoeurópska (Corvus corone corone), Drozd červenkavý (Turdus iliacus), Straka čiernozobá (Pica pica), Stehlík pestrý (Carduelis carduelis), Vrchárka modrá (Prunella modularis), Holub hrivnák (Columba palumbus

Uložiť

Pridaj komentár