Program reforiem počíta aj so zmenami v odpadovom hospodárstveSlovensko v recyklácii za priemerom EÚ aj V4 zaostáva. Národný program reforiem, ktorý vypracovalo ministerstvo financií, ráta s opatreniami, ktoré by mali mieru recyklácie zvýšiť.

(RSS generated with FetchRss)Zdroj

Pridaj komentár