Svojpomocný program pre automobilových narkomanov

Mnohí z nás si uvedomujú vážnosť problémov spojených s alkoholizmom, , drogami a s podobnými závislosťami. Koľko z nás si je však vedomých globálnych následkov závislosti na vozidlách poháňaných ropnými produktmi???
Nasledujúci test vám pomôže zistiť, či ste neprepadli závislosti na automobile.

Ako zachrániť planétu

Ako zachrániť planétu

1. Máte sklon pociťovať k vášmu automobilu hlbší vzťah ako k väčšine ľudí vo vašom živote?
2. Prežívate pocit bezmocnosti, stresu a depresie, ak je vaše auto nefunkčné alebo v opravovni?
3. Vychutnávate si radosť z dlhých jázd, ktoré uskutočňujete bez konkrétneho cieľu cesty?
4. Robí vám potešenie prekračovanie osobných rýchlostných rekordov?
5. Používate auto aj v prípade krátkych jázd, kedy viac času strávite hľadaním miesta na parkovanie ako samotnou jazdou?
6. Spotrebuje vaše auto väčšiu časť vášho platu ako jedlo alebo nájomné za bývanie?
7. Ak sa máte rozhodnúť medzi autom a televízorom, zvolíte si radšej auto?
8. Cítite sa znechutene nad zhoršujúcim sa ovzduším v meste, ale nepovažujete vaše jazdenie autom za súčasť tohoto problému?
9. Myslíte si, že viac betónu a asfaltu je riešením problémov bývania v mestách?
10. Ste toho názoru, že električky bude možné zrušiť, ak sa postaví dosť nových ciest?
11. Myslíte si, že je dosť miesta a prírodných zdrojov pre neustály rozvoj automobilizmu, a že vek automobilov nikdy neskončí?
12. Podporili by ste svojimi peniazmi vojnovú operáciu, alebo sa priamo zúčastnili bojov za získanie kontroly nad ropnými zdrojmi?
13. Cítite istotu, že máte právo vlastniť a používať automobil, aj napriek všetkým environmentálnym a sociálnym dopadom?
14. Radi obetujete vyhliadky budúcich generácií za lepší život za zachovanie vášho pohodlia?

Ak ste na ktorúkoľvek otázku odpovedali kladne, je možné, že máte problémy s autoholizmom.
Ak ste odpovedali kladne dva alebo viac krát, je vysoko pravdepodobné, že patríte k osobám závislým na zneužívaní automobilov.

Pre ľudí, ktorí nie sú spokojní so životom v závislosti na  najdeštruktívnejšom spôsobe prepravy, máme radu: nechajte svoje auto zhrdzavieť alebo ho predajte. Po úspešnej odvykacej kúre, starostlivej príprave, objavíte nielen finančné a zdravotné prednosti bicyklu, ale pocítite aj mier v mysli pochádzajúci zo spôsobu života zodpovedného k sebe, ostatným bytostiam a budúcim generáciám.

Pridaj komentár